Gåvor

KB behöver din hjälp för att göra samlingarna så kompletta som möjligt! Vi har listor på material vi vet att vi saknar, men vi välkomnar även gåvor av allt från kartor och bilder till spel och musik.

Gåvor har alltid haft stor betydelse för Kungliga bibliotekets samlingar. De hjälper oss att förkovra de äldre samlingarna och komplettera pliktleveranserna när något saknas.

Vi bygger vidare på samlingarna för att upprätthålla kontinuiteten och för att spegla vår tid, dagens medier och aktuella idéer, fenomen, händelser, personer och verksamheter.

Hjälp oss att fylla luckorna i samlingarna!

Vi har listor på tryckt material och äldre grammofonskivor (stenkakor) som vi vet att vi saknar i våra samlingar.
Här kan du ta del av listorna

Enstaka gåvor och större samlingar

Vi även emot enstaka gåvor och större samlingar, av allt från dagstidningar, kartor och bilder till musik, film och spel.
Läs mer här

Utländskt material med svensk anknytning (Suecana)

I KB:s uppdrag ingår att samla in material som getts ut utomlands men som har en svensk anknytning. Vi tar gärna emot sådana gåvor.
Läs mer här

Senast uppdaterad: 2017-05-22
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Har du film på något av Sveriges minoritetsspråk?


 

Just nu har vi ett riktat upprop rörande filmmaterial med koppling till Sveriges fem minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch). Har du filmer som du tror kan vara av intresse för oss, kontakta gärna: filmdonation@kb.se 

Sveriges nationalbibliotek