Sara Catharina Sahlgren

Sara Catharina Sahlgren (1748-1818) var dotter till direktören vid Ostindiska kompaniet Niclas Sahlgren, en av de förmögna affärsmän som efterhand invaldes i Vetenskapsakademien för att skänka den glans och beskydd. Sahlgren gifte sig 1770 med en annan medlem av den västsvenska handelsaristokratin, Clas Alströmer, som var naturvetenskapligt intresserad och i ungdomen studerade för Linné i Uppsala.

Känd för sin bildning

Linné döpte växtsläktet Alstroemeria efter sin elev och de båda brevväxlade flitigt, särskilt under den utrikesresa Alströmer gjorde 1760-64, varifrån han sände fröer och växter till Linné. Alströmer byggde själv upp omfattande naturaliesamlingar och ett stort bibliotek i sitt hem i Alingsås och blev två år före sin svärfar Sahlgren invald i Vetenskapsakademien, där han kom att höra till de mest inflytelserika ledamöterna. Även hans hustru Sara Catharina var redan i unga år känd för sin bildning och hon blev senare medlem av Kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg, stiftat 1773.

Senast uppdaterad: 2007-10-29

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Sahlgrens exemplar av Indelning i ört-riket

 

Sveriges nationalbibliotek