Carl von Linné

Botaniker, läkare, geolog som grundade den moderna systematiken för växter och djur.

Carl von Linné (1707-78) visade tidigt intresse för växter och studerade medicin och naturvetenskap i Lund och Uppsala. 1732 genomförde han sin första vetenskapliga resa, som gick till Lappland. 1735 begav han sig till Holland för att bli medicine doktor. Under denna tid utkom flera av de vetenskapliga verk som gav honom ett stort namn inom vetenskapen. Under 1740-talet blev Linné professor i medicin i Uppsala och företog flera vetenskapliga resor genom de svenska landskapen. Följande decennium författade han flera teoretiska verk som berör botanikens beskrivande.

Föredömlig lärare

Linnés vetenskapliga tradition fördes vidare genom de många lärjungar som genomförde forskningsresor världen över. Bland dessa märks Peter Forsskål, Fredrik Hasselquist, Pehr Kalm, Pehr Löfling, Pehr Osbeck, Daniel Solander, Anders Sparrman och Carl Peter Thunberg.

Senast uppdaterad: 2007-10-22

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Linnés eget exemplar av Systema naturae

 

Sveriges nationalbibliotek