Söka vardagstryck & affischer

Samlingen av vardagstryck kallades tidigare för okatalogiserat tryck och mycket är fortfarande okatalogiserat. Gör en första sökning i Regina, men om du inte hittar något där kan du ta kontakt med KB:s enhet för vardagstryck.

Då det gäller affischer kan du börja med att söka i LIBRIS, men eftersom större delen av samlingen är okatalogiserad måste du oftast kontakta vardagstryckssamlingens personal.

Den viktiga sökfrågan

Ju mer du tänker igenom vad det är du söker, desto lättare är det för oss att hjälpa dig. Sveriges handelskalender, kommunernas föreningsregister och andra databaser kan hjälpa dig att ringa in ditt sökområde för vardagstryck. För att ta fram material i vardagstryckssamlingen vill vi ha uppgift om utgivande institution och vilken tidsperiod du önskar. Affischsamlingen är ordnad efter affischens ämne. Därför vill vi veta vad affischen handlar om och vilken tidsperiod det rör sig om. På affischfrågor är det förlängd framtagningstid. God framförhållning är att rekommendera.

Regina

Regina är KB:s katalog för böcker och tidningar. Här finns även i viss utsträckning handskrifter, kartor, bilder och musik- och vardagstryck. I Regina ansöker du om lånekort och beställer fram material från magasinet.

Gå till Reginas startsida.


Libris

Libris är en nationell söktjänst med information om titlar från svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek och ett tjugotal folkbibliotek. Ibland kan det finnas skäl att söka i Libris för att sedan beställa i Regina.

Gå till Libris startsida.Relaterad information

Kontakta oss

vardagstryck@kb.se
010-709 30 70
(måndag-fredag: 9-16)

Beställ vardagstryck och affischer

Vardagstryckssamlingens blogg

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek