Bilder från stumfilmstiden

Svenska filminstitutet har donerat en samling affischer från 1920-talet till Kungl. biblioteket. De är från tiden då filmen var stum men affischerna desto mer talande.

Filmaffisch, Svenska filminstitutet Filmaffisch, Svenska filminstitutet 

Om affischerna

Dramatiska scener ur filmerna framställda i tecknade färglitografiska tryck användes för att locka publiken till biografteatern. Storleken på dessa affischer är betydande och uppgår till 230 x 105 cm. Färgsättningen är ofta stark vilket innebar att de framträdde och syntes väl i det offentliga rummet. Man kan lätt föreställa sig lyskraften hos dessa gatans konstverk i 20-talets stadsbild.

En affisch skall innehålla information om varan eller tjänsten som den skall förmedla, men den skall också attrahera och övertyga betraktaren. I affischens värld är med andra ord budskapet ofta tudelat. Film- eller biografaffischen ska ge svar på frågor om filmen, men alltså även ha egenskapen att locka en potentiell konsument att vilja se filmen. Detta är typiska egenskaper som tillsammans gör affischen till en grafisk konstart för sig. Olika typografiska finesser samverkar med bilden och bidrar till ett visuellt helhetsintryck. Och det är så den moderna affischen utformades vid andra hälften av 1800-talet.

De donerade affischerna saknar inslag av text eftersom denna var tänkt att påföras i ett senare skede och på olika språk beroende av i vilket land affischen skulle visas. De här affischerna har aldrig, som annars är brukligt, levererats från de svenska tryckerierna som pliktleveranser till Kungl. biblioteket. Varför detta inte skett kan inte utredas men istället är det desto värdefullare att de nu hamnat i Nationalbiblioteket i de tryckta samlingarnas förvar.

Affischerna avbildar skådespelare som är mer eller mindre kända och är reklam för filmer som i en del fall inte finns kvar. Mauritz Stillers ”Körkalen” och Victor Sjöströms ”Karin Ingmarsdotter” är två kända svenska filmer från den så kallade guldåldern i svensk filmhistoria där svensk film var känd i stora delar av världen. Affischernas tecknare och upphovsmän vet vi inget om men inte desto mindre är teckningarna slagkraftiga och gjorda med stor konstnärlig hantverksskicklighet. Kungl. biblioteket tar gärna emot information om upphov eller annat som kan berika vår kunskap om affischerna.

Filmaffisch, Svenska filminstitutet Filmaffisch, Svenska filminstitutet

Digitalisering

Pappersaffischerna består från början av flera olika delar som sedan sammanfogats till en större affisch. I de flesta fall var de två översta delarna redan sammanfogade medan en undre del låg separat. Det var en utmaning att digitalt sammanfoga dessa delar, då de inte ens i verkligheten, på grund av färgskillnader och olika mönster i trycket, alltid passade ihop. En bild som är sammanhängande men fotograferas i olika delar är det inga problem med att pussla ihop, men här behövs istället en mer tidskrävande professionell efterbearbetning. Resultatet blev 42 stycken fantastiska digitala affischer i naturlig storlek som går att reproducera i nytryck med nära överensstämmelse med de tryckta originalaffischerna. Arbetet utfördes under våren 2009 av fotografer och skanneroperatörer inom bevarandedigitaliseringen på Enheten för digital produktion och kopior levererades till SFI som en del av donationsöverenskommelsen.


Filmaffisch, Svenska filminstitutet Filmaffisch, Svenska filminstitutet
Filmaffisch, Svenska filminstitutet Filmaffisch, Svenska filminstitutet

Senast uppdaterad: 2014-08-29
Innehållsansvar: Catarina Nordling, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek