Vardagstryck & affischer


Samlingen med vardagstryck och affischer är i grova drag reklam- och informationsmaterial från företag, institutioner, organisationer och föreningar. 

Exempel på vardagstryck är affischer, årsredovisningar, skolkataloger, taxeringskalendrar, teaterprogram, telefonkataloger, tidtabeller, turistbroschyrer, matsedlar, företagsreklam och mycket annat.

 Affisch

Affischerna utgör en egen samling. En affisch måste innehålla text för att få kallas för affisch, den ska vara i A4-format eller större, den bör ha ett budskap och får innehålla illustrationer. KB har över en halv miljon affischer från 1690-talet och framåt.

Affärstryck 1800-tal

Maskindelar från Edvin Andren o co, ett exempel på affärstryck från 1800-talet.

Reklam för velocipeder, damkoffertar, gasglödljus och trollapparater liksom en rad priskuranter från slutet av 1800-talet har digitaliserats av Kungl. biblioteket och finns nu tillgängligt på nätet.

Materialet är hämtat från KB:s samlingar av så kallat affärstryck, det vill säga det material som företag tar fram för att göra reklam för sina produkter. Hittills har KB avbildat drygt 2 000 trycksaker av de totalt 9 000 som delsamlingen omfattar. Läs mer.

Senast uppdaterad: 2016-02-15
Innehållsansvar: Catarina Nordling, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakta oss
vardagstryck@kb.se
010-709 30 70
(måndag-fredag: 9-16)

Beställ vardagstryck och affischer

Allt vardagstryck lånas
ut i specialläsesalen.
öppettider

Vardagstryckssamlingens blogg

Fråga biblioteket
KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie
Få en timme med en av KB:s experter 

Sveriges nationalbibliotek