Böcker i samlingarna

Kungliga bibliotekets samlingar av böcker spänner över hela boktryckarkonstens historia.

Broderat bokband från 1700-talet
Broderat textilband, 1600-tal


Boksamlingarna på Kungliga biblioteket har mycket stor bredd. Från fragment av den första tryckta boken (Gutenbergs bibel) till digitaliserade dyrgripar och elektroniska referensverk i databaser. KB:s samling av böcker och tidskrifter omfattar cirka 3 miljoner volymer och upptar ungefär 75 000 hyllmeter i magasinen. Boksamlingen växer med 600 hyllmeter per år.

Svenska böcker via pliktleveranser

KB:s svenska samlingar ökar varje år via pliktleveranserna med cirka 25 000 böcker. I magasinen växer boksamlingen med cirka 440 hyllmeter per år. Alla böcker som utgivits i Sverige från romaner till kurslitteratur och kokböcker blir på så sätt en del av våra samlingar.

Utländska böcker via inköp

KB köper också varje år cirka 2 000 böcker med svensk anknytning som utgivits utomlands. Därför finns en stor samling böcker av svenska författare som översatts till andra språk, men också böcker om Sverige och svenskar som utgivits i andra länder.

Som ett av Sveriges största forskningsbibliotek med inriktning mot humaniora köper KB också varje år cirka 5 000 utländska böcker inom detta område.

Senast uppdaterad: 2015-12-14
Innehållsansvar: Linda Sörensen, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Exempel och hjälp

Bokband 1900-tal
Förlagsband av Henk Rispens, 1957

Böcker i bokhylla
Framtagna böcker

Bokhyllor i KB:s magasin
Bokhyllor i KB:s magasin

Kontakt

info@kb.se
010-709 30 30

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

Sveriges nationalbibliotek