Musik

Kungl. bibliotekets musikkatalog, som består av handskrivna eller maskinskrivna kort, är sökbar via KB:s hemsida https://musikkatalogen.kb.se/.

Den omfattar drygt 37 000 tonsättningar ur den svenska musikskatten från 1700-talet och fram till 1975.

 

 

 

Här kan du söka både noter och inspelad musik. Noter söker du i Regina, inspelad musik i Svensk mediedatabas. KB:s personal hjälper gärna till.

Regina för tryckt musik

KB:s samling av musiktryck består till största delen av tryckta noter. Böcker som endast innehåller notexempel ingår inte i samlingen. Operatexter (libretton) hör inte heller hit.

Gå till Reginas startsida.


SMDB för inspelad musik

Musik på rullar, skivor, kassetter, cd och andra medier från slutet av 1800-talet till i dag hittar du i Svensk mediedatabas.

Gå till SMDB:s startsida.Sondera

Du kan också söka i Sondera som är en gemensam söktjänst för LIBRIS, SMDB och de svenska arkivens databas, NAD. Där kan du hitta kompletterande information i olika medier som till exempel arkivhandlingar, tryckta skrifter och audiovisuella medier.

Gå till Sondera

Relaterad information

Kontakt

Information och lån

Tryckt musik:
E-post: info[snabela]kb.se
Telefon: 010-709 30 30 (måndag-fredag: 9-16)

Inspelad musik:
forskarservice[snabela]kb.se
010-709 30 20

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek