Suecia antiqua et Hodierna

Unika bilder av 1600-talets Sverige i KB:s databas

Suecia antiqua et hodierna, med bilder från 1600-talets Sverige, är ett av de viktigaste bokverk som getts ut i landet. I KB:s databas finns drygt 1300 bilder ur verket fritt tillgängliga och nedladdningsbara.

Bokverket Suecia antiqua et hodierna (”Det forna och nuvarande Sverige”) är sprunget ur krigaren Erik Dahlberghs (1625–1703) vilja att höja Sveriges kulturella status under 1600-talets stormaktstid.

Verket består av 353 gravyrer med 469 motiv av olika slag: herresäten, trädgårdar, städer, fornlämningar, kyrkor, landskapsvapen, kartor och porträtt. Därtill kommer en stor mängd handteckningar, som kompletterar gravyrerna.

Alla de digitaliserade bilderna är fritt nedladdningsbara och hittas på adressen suecia.kb.se.

Innehållsansvar: Jonas Nordin, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek