Fotografier i samlingarna

Kungl. bibliotekets fotografisamling innehåller bland annat 100 000 porträtt, 1 000 album och ett hundratal fotografier i äldre fotografiska tekniker.

Innehåll

Den största delen av fotografisamlingen består av porträtt från perioden 1860 – 1920, det vill säga visitkorts- eller kabinettsporträtt. Framför allt är det porträtt på kända personer men även mindre kända personer förekommer. De flesta porträtt återfinns på den avporträtterade personens namn, inte på fotografens.

I fotografisamlingen finns också många fotografier från den tidiga svenska fotografihistorien, 1860-70-talen, till exempel porträtt på Karl XV och hans familj eller Johannes Jaegers kända fotografi från Konst- och Industriutställningen 1866.

Andra exempel är Arthur Thesleffs samling av fotografier på romer vid början av 1900-talet och Pål-Nils Nilssons porträtt på kända svenskar som Harry Martinson, Dag Hammarskjöld och Astrid Lindgren.

En av de största fotografisamlingarna är Henry B Goodwins på strax över 1800 fotografier. Den innehåller bland annat porträtt av dåtidens kulturella elit och societet.

Fotografisamlingen innehåller dessutom ungefär 5 000 svenska och utländska topografiska fotografier.

Fotografiska tekniker

Fotografisamlingen innehåller ett hundratal porträtt i tidiga fotografiska tekniker till exempel daguerrotypi, ambrotypi, pannotypi och ferrotypi. Det finns även andra senare exempel på fotogravyrer, gummitryck och olika pigmentförfaranden i samlingen.

Fotografi av Björn Langhammer. (detalj)
Fotografi av Björn Langhammer. (detalj)

Klicka på bilden för att se hela fotografiet.

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Greger Bergvall, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek