Karl XII

Karl XI:s meddelande till sin lärare

Meddelande som Karl XI gav sin lärare, historieprofessorn Edmund Gripenhielm

Bilden ovan visar det meddelande som Karl XI gav sin lärare, historieprofessorn Edmund Gripenhielm, den 20 augusti 1664. Karl var då endast nio år gammal.

Texten lyder:

Her Preceptor, I dagh ähr Lögerdagh, ty gifwer iagh eder Låf både för och eftermiddagen, farawel
Carolus

Karl XI lär som ung ha varit föga framgångsrik sina bokliga studier. Han hade svårt att koncentrera sig under lektionerna, och han tycks ha lidit av ordblindhet, med svårigheter både att läsa och skriva. Många av hans skriftliga efterlämningar visar också på just detta.

Vid riksdagen 1668 såg sig till och med rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie tvungen att erkänna att Karls studier inte lyckats i den mån man önskat, men framhävde istället kungens dygdighet, goda förstånd och vördnad för moder och förmyndare.

Karl XII:s skriv- och räkneövningar

Responde ut intelligam - Svara så att jag förstår
Responde ut intelligam - Svara så att jag förstår

Den knappt sjuårige kronprinsen Karls (sedermera Karl XII) skriv- och räkneövningar under ledning av läraren Andreas Nordenhielm. Den 16 februari 1689 övas bland annat latin och matematik. Handskriften innehåller också dagboksanteckningar och skrivna dialoger mellan lärare och elev - allt som en del i prinsens undervisning under åren 1688-1692.

Karl XII:s dagbok

En sida ur Karl XII:s dagbok från år 1689

Bilden ovan visar en sida ur Karl XII:s dagbok från år 1689, när han var endast sju år gammal. Han har här blivit ombedd av sin lärare Andreas Nordenhielm att skriva ned sin käraste önskan.

Texten i sin helhet lyder:

Iagh önskar at iagh må engång hafwa den lyckan at fölia min Pappa i fält.
Carlberg den 10 Junii Anno 1689.
Carolus

Boken har tillkommit genom att Karl skrivit ned sina tankar på lösa blad, vilka sedan samlats och bundits samman i en volym, förmodligen av Nordenhielm själv. Sedermera fanns volymen på Drottningholms slott. Till Kungl. biblioteket kom den med den övriga Drottningholmssamlingen år 1854.

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek