Övriga medeltida handskrifter

Kungl. bibliotekets samling av icke-nordiska västerländska medeltida och renässanshandskrifter är betydande. Den största gruppen, drygt 350 stycken, bildar handskrifterna på latin.

Tre personer flankeras av män med glorior
Detalj ur Ericsbergshandskriften, 1400-talets första hälft, A 70b.

Men även andra språk som tyska, engelska, franska, italienska och spanska finns representerade. Den äldsta handskriften är ett fragment av en liturgisk bok, ett sacramentarium, daterat till omkring år 700, troligen från Norra Italien (A 135a). Ett annat fragment ur samma handskrift finns i universitetsbiblioteket i polska Wrocław.

Från kloster

Ytterst få har sitt ursprung i de medeltida svenska boksamlingarna. En liten del kommer vissa ursprungligen från Vadstena kloster, som Birgittas kanonisationsprocess (A 14), Birgittas Revelaciones (A 65a, A 66) eller birgittinordens regelverk med Birgittas klosterregel samt prior Petrus Olavi tillägg och ”Sedvaneboken” (A 11, A 45). Andra härstammar från franciskanerklostren i Stockholm och Visby (A 21, B 99), cisterciensernas Nydala (A 134a), dominikanerna (A 28) eller de svenska kyrkorna (A 6, A 16, A 28, A 50, A 50a, A 53, A 94-102).

Oklar medeltidsproveniens har en viktig handskrift av Chronica regni Gothorum (Krönika om göternas rike; D 9) av Ericus Olai (d. 1486). som har kallats den svenska historieskrivningens fader och tillhör den exklusiva skaran av svenska medeltida författare.
Till de handskrifter som fanns i Sverige redan under medeltiden måste man också räkna en rikt illustrerad lärobok i kirurgi och medicin av John Arderne (X 118). Den har sitt ursprung i England och är skriven på en fem och halv meter lång pergamentrulle troligen på uppdrag av den svenska drottning Filippa (1394-1430).

Krigsbyten

De övriga handskrifterna från medeltiden och renässansen har kommit till Sverige senare. Många togs som krigsbyte under det trettioåriga kriget från bibliotek i Böhmen, Mähren och Tyskland. Codex Gigas eller Djävulsbibeln (A 148), det medeltida Europas största handskrift, togs av svenskarna i Prag 1648, tillsammans med Jan Hus’ egenhändigt skrivna teologiska traktater (A 164) och ett 1300-tals missale, känt för sin bild av den helige Václav (A 173).”Horologium Olomoucense”, en liturgisk 1100-tals handskrift, särskilt berömd för sin konstnärliga utsmyckning av Hildebert målare, togs i Olomouc 1642 (A 144). Ett offer för svenska soldaters rov blev också "Der Renner", en moraliserande dikt av Hugo von Trimberg, skriven i Augsburg år 1400 (Vu 74). Handskriften innehåller uttrycksfulla bilder av människans alla dåliga egenskaper som författaren ”genomrider” och den beslagtogs troligen från kardinalen von Dietrichsteins bibliotek i Nikolsburg (tj. Mikulov). I Tyskland tog man ett missale från omkring år 1000, som ursprungligen kommer från det sydtyska benediktinerklostret i Kempt (A 139).

Drottning Kristina

Allt kom dock inte till Sverige som krigsbyte. Drottning Kristina (1626-89) var en passionerad boksamlare och köpte ett stort antal handskrifter. Många tog hon efter sin abdikation, en del förstördes i slottsbranden 1697, men flera finns fortfarande kvar i Kungl. biblioteket. Till praktpjäserna hör en mycket värdefull Villonhandskrift (Vu 22), en Marco Polohandskrift som sannolikt ägdes av den franske kungen Karl V (M 304), samt några biblar av stor skönhet tillverkade på 1200- och 1300-talen (A 168, 165). Ett sacramentarium utfört omkring 875 i klostret St. Amand, ett mästerverk i den franko-sachsiska skolans stil, köptes förmodligen också av Kristina.”Siebenhirters breviarium” däremot, en tidebok berömd för sina illuminationer (A 225), fick drottningen troligen i gåva av en österrikisk adelsman och överste i den svenska armén. 

Marco Polos resor (M 304) WDL (World Digital Library)

François Villon, dikter (Vu 22) WDL (World Digital Library)

...och andra samlare

Johan Gabriel Sparwenfeld (1655-1727) var en annan flitig handskriftssamlare. Han donerade 1706 delar av sin samling till Kungl. biblioteket. I donationen ingick Codex Aureus ”den gyllene boken”, ett huvudverk i Canterburyskolans stil från omkring 750. Det är KB:s kanske största dyrbarhet. Sparwenfeld köpte den under sin resa i Spanien.

Senast uppdaterad: 2015-07-03
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Hill Monastic Manuscript Library

Digitaliserade medeltida handskrifter i World Digital Library

Jan Hus & John Wycliffe, Filosofiska traktater (A 164)

Marco Polos resor (M 304)

François Villon, dikter (Vu 22)

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Detalj ur De arte phisicali et de cirurgia (X 118)
X 118

Bild på djävulen
A 148

Detalj ur 1300-tals missale, känt för sin bild av den helige Václav (A 173).
A 173

Detalj av skrivare med bläckhorn och pensel
A 144

Medeltida världskarta
M 304

Närbild på kerub med gyllene vingar
A 225

Närbild av evangelisten Johannes ansikte
A 135

Sveriges nationalbibliotek