Donationer till Kungliga biblioteket

Arkiv, brevsamlingar och andra handskrifter kan överlämnas som donation eller som deposition till KB. Man upprättar då en donations- eller depositionshandling. Handlingen reglerar hur tillgänglig en donation ska vara och övriga överenskommelser.

Vid donation övergår äganderätten helt till KB, som ordnar, beskriver, förvarar och tillhandahåller materialet för läsning i Specialläsesalen.

Vid deposition behåller deponenten äganderätten till arkivet. Depositionshandlingen ska dock innehålla en plan för hur depositionen ska omvandlas till donation. Depositioner ordnas ej. Vid frågor kontakta Katinka Ahlbom (fornamn.efternamn@kb.se),  tel. 010-709 33 42.

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Katinka Ahlbom , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek