Reseskildringar

Skepp

Augustin Ehrensvärd, Anteckningar under en resa från Helsingfors till Stockholm 1747.

 

I handskriftssamlingen finns mellan fyra- och femhundra reseskildringar, antingen som delar i olika personarkiv eller som enskilda dokument.

Tidsspannet är cirka 700 år - från Marco Polos resor på 1300-talet fram till våra dagar. Det finns skildringar av årslånga resor till lands och till sjöss liksom berättelser om dagsseglingar i Stockholms skärgård och ögonblicksbilder från korta vandringar i en persons närmaste omgivning.

Alla genrer är representerade: långa allomfattande bildningsresor, resor i Linnés anda med flora och fauna som främsta intresse för resenären, handelsresor med Ostindiska kompaniet, resor i industrialismens barndom med speciellt fokus på just fabriker och tillverkningsindustri, resor till välkända turistmål m.m.

I spalten till höger finns länkar till en förteckning över dessa reseskildringar. Du kan välja mellan en kronologisk och en alfabetisk ordning. Båda filerna är sökbara i fulltext.

För varje reseskildring finns information om resenärens namn, tidpunkt då resan startade (ÅÅÅÅMMDD), signum/referenskod, anmärkning om resans slutdatum och huvudsakliga resmål. När det gäller ”Resmål” bör påpekas att samtliga besökta orter inte är konsekvent redovisade utan man bör gå till katalogen för kompletterande information. Listan är provisorisk, inkonsekvenser i stavningen och i bruket av geografiska namn förekommer, men den ger en första ingång till KB:s samling av handskrivna reseskildringar, antingen kronologiskt eller genom resenärens namn.

Två skildringar av resor med Ostindiska kompaniet är digitaliserade i sin helhet och finns här: http://www.kb.se/samlingarna/oversikt/resor-tiderna/ostindiska/

Senast uppdaterad: 2014-01-27
Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek