Jungfru Marie örtagård

A 12

”Tæssen bok ær skriffuat i wastena closter aff enne owærdoghe conuentz syster…” ’Denna bok är skriven i Vadstena kloster av en ovärdig konventssyster’. Så börjar en slutskrift i Jungfru Marie örtagård.

Ett stycke ur handskriften

Den ovärdiga syster från Vadstena kloster som inte ville ange sitt namn berättade vidare att hon skrev boken till Guds heder och klostret till gagn. Boken blev färdig år 1510.

Svensk översättning

Jungfru Marie örtagård är en fornsvensk översättning av birgittinsystrarnas latinska veckoritual Cantus sororum, ’systrarnas sång’. Detta är en samling psalmer, läsestycken, böner och sånger som delvis var författad av Birgittas biktfader, magister Petrus Olavi från Skänninge. Enligt slutskriften blev Cantus sororum ’wændh aff latino oc oppa swænsko’ av Nicolaus Ragvaldi. Han var prästbroder i Vadstena sedan 1476 och var klostrets generalkonfessor samt betydande översättare av latinska texter till svenska. Hans insats i Jungfru Marie örtagård var dock mycket större än en ren översättning. Han hade försett det fornsvenska verket med en prolog, olika tillägg och kommentarer. Vissa delar hade han utelämnat eller återgivit i sammandrag. Allt för att, som det står i prologen, göra det möjligt för birgittinsystrarna att förstå och hämta andlig näring ur Cantus sororum, som de dagligen skulle sjunga.

Handkolorerade träsnitt

Jungfru Marie örtagård är endast bevarad i Kungl. bibliotekets handskrift. Den omfattar 171 blad, präntade på pergament med en svagt lutande skrift, vilken även har använts i flera andra handskrifter från Vadstena. Handskriften är bunden i ett band av träpärmar överdragna med enkelt dekorerat brunt skinn.
Utsmyckningen utgörs av tre stycken handkolorerade träsnitt placerade i början av de större avsnitten samt ett antal dekorerade initialer, vissa i guld med blå eller röd akantusfyllning. Ute i marginalerna sträcker sig ibland originella ekbladsrankor med ekollon. Initialerna skyddas av tunna fastsydda gardiner. Det största träsnittet föreställer Birgitta utdelande ordensregeln, hämtat ur den första tryckta utgåvan av Birgittas Uppenbarelse (Lübeck 1492).

Kombinationen av handkolorerade träsnitt och dekorerade initialer är karaktäristisk för systrarnas böcker.

Uppslag med träsnitt av helgon och text
Uppslag med ett kolorerat träsnitt med Birgitta utdelande ordensregeln till Frälsarordens munkar och nunnor

 

Creative Commons-licens
Denna text av Kungl. biblioteket är licensierad under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens.
Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Hela handskriften i World Digital Library

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Detaljbild på Heliga Birgitta
Birgitta delar ut ordensreglerna.

Dekorerad initial med bladverk
Initial R(egnum)

Dekorerad intial i guld med skydd av tyg bredvid
Initial E(rant)

Närbild på dekorationer i marginalen
Ekbladsranka

Sveriges nationalbibliotek