Isländska Homilieboken

Isl. Perg. 4:o 15

I den stora skatten av medeltida isländska handskrifter intar Kungl. bibliotekets handskrift, Isl. Perg. 4:o 15, en speciell ställning.

Handskrift med pärm

Den är skriven omkring år 1200 och är troligen den äldsta bevarade fullständiga handskriften från den första perioden av isländsk skriftproduktion. Den kallas Homilieboken eftersom dess huvudsakliga innehåll är homilier – predikningar över bibeltexterna. Till stor del rör det sig om översättningar och omarbetningar av de latinska homiliesamlingarna. De har dock en viss lokal prägel, t.ex. i en homilia till kyrkoinvigningsfesten, där det finns en beskrivning som troligen avser en stavkyrka. I en annan klandras ”köttets lusta i detta land” och ”dryckenskap i Norge”. Textstyckena är avsedda för kyrkoårets festdagar men följer inte någon bestämd ordning.

Flera skrivare

Homilieboken omfattar idag 102 blad skrivna av flera skrivare på ett mörknat pergament. De var möjligen verksamma i ett kloster på norra Island. Med undantag av en enkelt dekorerad tvåradig initial som inleder julhomilian, saknas utsmyckning om man bortser ifrån en ristning som finns på ett delvis oskrivet blad. Ristningen är endast synlig i släpljus och föreställer ett lejon i en för tidsperioden karaktäristisk utformning.

Det ursprungliga bokbandet i sälskinn är bevarat och pälsen sitter fortfarande kvar på flera ställen. Bandet består av ett läderstycke som svepts runt inlagan och snörts fast vid denna. På bandets insida tycks några runor vara inristade. 

Inköpt på 1600-talet

Handskriften inköptes av islänningen Jón Eggertsson under hans rundresa på Island 1682-83. Han hade Antikvitetskollegiets uppdrag att för dess räkning inköpa handskrifter. Tidigare arbetade han för kollegiet som avskrivare av de isländska handskrifterna. I en av Eggertsson efter resan upprättad handskriftsförteckning, är Homilieboken listad som ”Nya Testamentid Inbundin i Selskind”. Från Antikvitetskollegiet kom handskriften så småningom, tillsammans med andra isländska handskrifter, till Kungl. biblioteket. 

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Bilder på handskriften

Mer bilder på Flickr

Bild på bandet

Bild på bandet

Bild på bandet

Bild på bandet

Sveriges nationalbibliotek