Handskrifter

Lite förenklat uttryckt skulle man kunna säga att handskrifterna utgör vårt icke tryckta, skriftliga kulturarv.


Detalj ur manuset till ett Drömspel av August Strindberg.

Förvärva, beskriva, tillhandahålla och bevara handskrifter på framförallt svenska språket, av svenska författare eller om svenska förhållanden; se där regeringens instruktion till KB. I själva verket är handskriftssamlingarna mer mångskiftande än så. De representerar många ämnes- och kulturområden och täcker tidsmässigt nästan en 2000-årsperiod.

Bibliotekets äldsta handskrift är en papyrus från cirka 300 e. Kr. och via medeltida handskrifter, fornsvenska, fornisländska och på andra språk, 16- och 1700-talshandskrifter når vi fram till 1900-talets stora personarkiv och till och med exempel på våra tiders hårddiskar. En handskrift kan se ut på olika sätt: en medeltida bok på pergament, en dagbok från 1700-talet, ett maskinskrivet manuskript eller en e-postkorrespondens – alla räknas de som handskrifter. I KB:s handskriftsmagasin står inte mindre 5 200 meter handskrifter.

Till KB på olika vägar

Handskrifterna har kommit till KB genom köp, som gåva och som krigsbyte. Många av de viktiga medeltida handskrifterna kom till Sverige som krigsbyte under 30-åriga kriget. Ett exempel på det är Codex Gigas, Djävulsbibeln, från 1200-talet.

Drottning Kristina förvärvade många handskrifter genom köp. Bland dessa kan nämnas en mycket värdefull François Villonhandskrift från 1400-talet samt en Marco Polohandskrift från cirka 1350 som tillhört den franske kungen Karl V. Codex aureus, en praktfull handskrift som omfattar de fyra evangelierna, är skriven i Canterbury cirka 750 och kom till KB med Johan Gabriel Sparwenfelds donation nästan 1 000 år senare, 1705.

Biblioteket har genom åren få ta emot ett flertal stora donationer. Willem Pepplers donation, som möjliggjorde förvärvet av Strindbergs manuskript till Engelbrekt, är ett exempel från senare tid.

Senast uppdaterad: 2015-12-14
Innehållsansvar: Katinka Ahlbom, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakta oss

E-post: hkb@kb.se
Telefon: 010-709 34 55
Måndag-fredag 10-17

Beställ handskrifter

Fråga biblioteket
KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie
Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek