Kungliga bibliotekets samlingar består av cirka 18 miljoner objekt som upptar 173 hyllkilometer och närmare 10 miljoner timmar ljud och rörliga bilder.


KB:s bokmagasin 

Söka och beställa

Det mesta i KB:s samlingar går att söka i de två katalogerna Regina och Svensk mediedatabas, SMDB. Du kan också mejla, ringa eller fråga personalen om du behöver hjälp.

Regina

Regina är KB:s katalog för tryckt material och e-publikationer. Här finns även i viss utsträckning handskrifter, kartor, bilder och musik- och vardagstryck. I Regina ansöker du om lånekort och beställer fram material från magasinet.


Svensk mediedatabas

SMDB är KB:s katalog för audiovisuellt material. Här finns film, tv, radio, musik och datorspel. Här kan du också skapa ett användarkonto och beställa fram material.


Libris

Libris är en nationell söktjänst med information om titlar från svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek och ett tjugotal folkbibliotek. Ibland kan det finnas skäl att söka i Libris för att sedan beställa i Regina.


KB ansvarar också, helt eller delvis, för flera andra söktjänster:

Katalog -1955

Katalog –1955 är KB:s äldre kortkatalog, även kallad Plåten, efter plåtkapslarna den förvarades i.

Andra söktjänster

  • Kulturarw är ett arkiv som startades 1997 i syfte att samla in svenska webbsidor.
  • Sondera är en tjänst som tillåter samsökning i Libris, SMDB och de svenska arkivens databas, NAD. 
  • Ediffah är en databas där du kan söka handskrifter i flera bibliotek.
  • SwePub är universitetens och högskolornas katalog för vetenskapliga publikationer.

Relaterad information

Sök i Statens offentliga utredningar (SOU)

Sveriges nationalbibliotek