Pliktexemplar

Enligt Lagen om pliktexemplar Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument har Kungl. biblioteket, och sex av landets universitetsbibliotek, rätt att utan kostnad erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt skrift eller dokument som ges ut för spridning i Sverige. Plikten gäller när avsikten med publikationen är att sprida den till allmänheten, eller vid framförande inför en större sluten krets.  
 
För att en skrift ska anses vara utgiven och spridd ska den finnas i ett större antal exemplar. Med detta menas en upplaga på cirka 30 exemplar och mer. Sedan 1994 omfattar lagen också elektroniska dokument (exempelvis på cd-rom) som framställs i minst 50 exemplar.

Plikten gäller dokument tryckta av såväl svenska som utländska tryckerier. Svenska tryckerier är ansvariga för pliktleveranserna, medan utgivaren är leveransansvarig när ett utländskt tryckeri används.

Verket ska i huvudsak vara skrivet på svenska, ha svensk upphovsman eller framföras av svensk konstnär eller i första hand vara avsedd för spridning inom Sverige, för att räknas som leveranspliktigt.

Vanliga frågor om tryckta pliktexemplar.

Till skillnad från våra samlingar är de leveransförteckningar eller trycklistor som ska bifogas leveranserna allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst kan ta del av innehållet i listorna. Läs mer om hur du ska göra för att ta del av dessa förteckningar.

Vi får ofta frågan från författarna om deras bok har kommit in eller varför man inte hittar deras böcker i LIBRIS. Läs mer om bokens väg från tryckeriet till LIBRIS.

Senast uppdaterad: 2010-12-06
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek