Publicister, producenter och föreningar

Från 1 januari 2015 omfattas så kallade enskilda leverantörer av leveransplikt. Den gäller för elektroniskt material som tillgängliggörs efter den 31 december 2014.

Vad är en ”enskild" leverantör?

Enskild leverantör är en juridisk term som avser bl.a. publicister, producenter eller förläggare som har svensk verksamhetsadress och som har publicering som sin huvudnäring.

En förening eller organisation kan också betraktas som ”enskild” om den har automatiskt grundlagsskydd för sin utgivning. Med detta avses att utgivaren har både analog utgivning och webb-publicering som skiljer sig från den analoga utgivningen.

Vilken typ av publikationer ska enskilda leverantörer skicka till Kungliga biblioteket?

Leveransplikten gäller för publikationer som

  • är ”webbunika” (läs mer under definitioner)
  • består av en eller flera filer av en elektronisk upptagning av text, ljud eller bild
  • har ett innehåll som är bestämt på förhand och som är av avslutad och permanent karaktär (läs mer under definitioner)

Det kan vara en tidskriftsartikel, en rapport eller ett webb-tv-inslag som visas på samma sätt oavsett när och hur sökningen sker.

Fler exempel på vad som är leveranspliktigt material för enskilda leverantörer hittar du i foldern Pliktleverans av elektroniskt material för enskilda leverantörer.

Foldern på engelska: Legal deposits for individual suppliers

Exempel på vad som är leveranspliktigt för enskilda


Bloggar
(ett avslutat blogginlägg kan liknas vid en artikel och blir leveranspliktigt om innehållet fortfarande är detsamma efter tre månader).

Dagens Arbetes ledarblogg:
http://daledarbloggen.se/

Exempel på vad som inte är leveranspliktigt för enskilda


Hela webbsidor

Dagens Nyheter
http://www.dn.se/

Sveriges Radio
http://sverigesradio.se/

Hur ska elektroniskt material levereras?

Leverans kan ske på fysisk databärare eller via nätverk. Följ länkarna för att få veta hur du går till väga.

Senast uppdaterad: 2015-05-11
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakta oss

E-post: e-plikt@kb.se
Vi besvarar frågor på e-post varje vardag.

Forum: Forum för e-plikt
Här kan du ställa egna frågor om e-plikt eller läsa vad andra har skrivit.

Telefon: 010-709 31 75
Våra telefontider är tisdag och torsdag 9.30-12.

Sveriges nationalbibliotek