Myndigheter

Från 1 januari 2015 omfattas alla statliga myndigheter under regeringen och kommunala myndigheter av leveransplikt. Den gäller för elektroniskt material som tillgängliggörs efter den 31 december 2014.

Vilken typ av myndighetspublikationer ska levereras till Kungliga biblioteket?

Leveransplikten gäller främst för så kallade ”egentliga myndighetspublikationer”. Med en egentlig myndighetspublikation menas här:

  • publikationer som motsvarar de publikationer som tidigare utgavs i tryckt form. Det är publikationens karaktär som avgör medan omfattningen kan variera.
  • en publikation som vanligtvis består av bara en fil eller några sekventiellt lagrade filer, t.ex. en huvudskrift med bilaga. Det är material som till sin uppbyggnad är av enklare karaktär dvs. som främst består av en fil, som blir leveranspliktigt.

Fler exempel på vad som är leveranspliktigt material för myndigheter hittar du i foldern Pliktleverans av elektroniskt material för myndigheter.

Foldern på engelska: Legal deposits for government agencies

Viktigt att notera är att annat material som kan finnas på myndigheters webbplatser, såsom nyhetsnotiser och liknande, inte är leveranspliktigt. Inte heller material som är en del av ett förvaltningsärende, t.ex. remissvar, är leveranspliktigt. Dessa betraktas som arkivhandlingar. Riksarkivet är mottagare av denna typ av material.

Parallellpublicering

För myndigheter gäller inte undantaget för parallellpublicering. Detta innebär att den elektroniska utgåvan ska levereras även om en motsvarande analog publikation redan har levererats som pliktexemplar. 

Skälet till att KB ska samla både den analoga och den digitala versionen av en publikation är att alla myndighetspublikationer ska samlas och tillgängliggöras på ett ställe.

Även filer som myndigheten lägger ut för självkopiering är leveranspliktiga.

Även om myndigheten bara låter trycka upp en mindre upplaga av en publikation blir den leveranspliktig (se lagen om pliktexemplar av dokument SFS 1993:1392).

Detta får inte sammanblandas med universitetens definition av parallellpublicering. I det fallet betyder parallellpublicering att forskare publicerar en kopia av en tidigare publicerad vetenskaplig artikel (eller annan publikation), vanligtvis i ett öppet arkiv. Syftet är att göra forskningsresultaten fritt tillgängliga och öka spridningen.

Bildexempel på myndigheters leveranspliktiga material

Här kan du se exempel på material som omfattas av e-pliktsleveranser.

Hur ska elektroniskt material levereras?

Leverans kan ske på fysisk databärare eller via nätverk. Följ respektive länk för att få mer information om hur du går till väga.

Senast uppdaterad: 2016-05-27
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakta oss

E-post: e-plikt@kb.se
Vi besvarar frågor på e-post varje vardag.

Forum: Forum för e-plikt
Här kan du ställa egna frågor om e-plikt eller läsa vad andra har skrivit.

Telefon: 010-709 31 75
Våra telefontider är tisdag och torsdag 9.30-12.

Presentationer från informationsträffarna

I november 2014 hölls informationsträffar för myndigheter på Kungliga biblioteket.

Filmer
Film vad ska levereras

Film: Vad ska levereras?

 

Film leveransmetoder
Film: Leveransmetoder

Powerpoint-presentationer

Ppt: Vad ska levereras?
Ppt: Leveransmetoder

Sveriges nationalbibliotek