Pliktleverans av ljudböcker (fonogram)

Pliktleverans av ljudböcker

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för ljud och rörlig bild. De audiovisuella samlingarna består huvudsakligen av film, musik, video, radio, tv och spel. Vårt uppdrag är att samla in vårt kulturarv inom dessa medier och göra dem tillgängliga för forskning.

Vad ska skickas in?

Enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska ljudböcker (fonogram) som har framställts här i landet i minst 50 exemplar och som har gjorts tillgängliga för allmänheten i Sverige lämnas till KB.

Ett (1) exemplar av varje utgåva levereras till KB om inspelningen ges ut i flera olika tekniska format eller nytt utförande.

Lagen gäller också ljudböcker med svensk anknytning som framställs utomlands och importeras till Sverige i minst 50 exemplar. Dte kan till exempel gälla inspelningar av verk av svenska upphovsmän eller med svenska artister.

Leveransen ska bestå av den färdiga produkten i dess fullständiga skick, det vill säga med omslag, förpackning och eventuell annan information.

Vem ska skicka in?

Den som gör ljudböcker tillgängliga för allmänheten här i landet, i vanliga fall producent/förlag, har ansvar för att pliktexemplaret skickas in. Ljudböcker görs tillgängliga för allmänheten här i landet när exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten. Om det gäller en importerad ljudbok med svensk anknytning, är det den svenska distributören som är leveransskyldig.

När ska man skicka in?

Pliktexemplar ska lämnas inom en månad efter utgivningen. Det kostar ingenting att skicka pliktexemplar till KB. Vid utebliven leverans av pliktexemplar kan KB förelägga vite.

Följesedel

I varje försändelse skickar du med en följesedel i två exemplar med uppgifter om avsändare och titel. Vi returnerar den ena följesedeln som kvitto på din leverans.

Så skickar du pliktexemplar

Pliktexemplar under 2 kg skickas portofritt till:

FRISVAR
Kungliga biblioteket
Film, musik & Spel
Pliktexemplar
20081543
110 10 Stockholm

Om försändelsen väger över 2 kg ska förtryckta adresskort användas. Dessa erhålls genom något av nedanstående alternativ:

1. Skriv själv ut adresskort via ett transportadministrativt system (ex. Pacsoft Online, Unifaun, Memnon m.fl.). Välj tjänst PostNord Parcel samt tilläggstjänst Mottagarfrakt och ange kundnummer 1105744005, mottagaren betalar frakten.

2. Beställ färdigtryckta adresskort via: adresskort.borlange@postnord.com

Uppge följande information:

 • Ange i ämnesrubriken: Pliktexemplar
 • Beställning av X (ange antal) förtryckta adresskort för att skicka pliktleverans till:

  Kungliga biblioteket
  c/o Film, musik & spel
  Banérgatan 30
  115 23 STOCKHOLM

 • Kundnummer 1105744005
 • Ange ert företagsnamn, organisationsnummer, er adress, postnummer och postort
 • Ange namn och telefonnummer till er kontaktperson

Leveranstid: 2-3 arbetsdagar

 

Pliktexemplar kan även lämnas direkt till Garnisonens reception på Karlavägen 100, Stockholm. Öppettider: 8–17

Senast uppdaterad: 2016-03-11
Innehållsansvar: Karolin Engdahl, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakt

ljudbocker@kb.se

Kerstin Ehrnborg
Tel: 010-709 32 17

Jan Olofsson
Tel: 010-709 32 30

fornamn.efternamn@kb.se

010-709 30 00 (växel)

 Ladda ner följesedel

Svensk mediedatabas

Sök gärna i de audiovisuella samlingarna på smdb.se

Sveriges nationalbibliotek