Vad är open access?

Med open access menas att vetenskapliga resultat görs öppet tillgängliga på internet.

Med vetenskapliga resultat menas i huvudsak vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter men även böcker, forskningsdata och metadata ingår. Öppen tillgång betyder att upphovsmannen ger alla rätt att läsa, ladda ned, kopiera och sprida verket i digital form. Full hänsyn tas till författarens lagstadgade ideella upphovsrätt. Upphovsmannen måste anges och verket får inte förvanskas.

Open access har utvecklats som ett alternativ av engagerade forskare, bibliotekarier och förläggare med flera. Motiven är

  • att utnyttja internets potential för kommunikation mellan forskare och med det omgivande samhället
  • att frigöra dagens forskningsresultat för automatiserad insamling och bearbetning av forskare i framtiden
  • att skapa en mer rimlig kostnadsnivå på ett område som präglas av ett fåtal stora kommersiella förlags monopolpriser

Open access benämns formellt på svenska som öppen tillgång, men eftersom open access-rörelsen är internationell används i regel det engelska begreppet open access, som ofta även förkortas till OA.

Se högermarginalen på denna sida för länkar till ytterligare information om open access.

Senast uppdaterad: 2015-08-13

Mer information om open access

Wikipedia om fri tillgänglighet (open access)

OASIS - Open Access Scholarly Information Sourcebook    

Open Access: What is it and why should we have it? Alma Swan, Leslie Chan

Open Access Explained! En 8 minuters animerad film på YouTube av Nick Shockey och Jonathan Eisen vid PHD Comics.

SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resource Coalition) Setting the default to open.

Why open research?