OpenAIRE

OpenAccess.se är svensk nod i EU-projektet OpenAIRE.

Det stora EU-projektet OpenAIRE och dess efterföljare OpenAIRE Plus samt OpenAIRE2020 har som mål att skapa en europeisk infrastruktur utifrån EU:s direktiv om open access, open data och open science. Projektet har sin webbplats på  http://www.openaire.eu/ och har även en blogg med nyheter inom open science och open access.

OpenAIRE strävar efter att forskarna ska deponera sina artiklar i respektive lärosätes öppna arkiv, som i sin tur ska vara anpassade till OpenAIRE:s infrastruktur. Den som inte har tillgång till ett öppet arkiv hänvisas till ett s k ”orphan repository” som drivs av projektet.

Sverige i OpenAIRE

Kungl. biblioteket är genom OpenAccess.se svensk nod, så kallad NOAD (national open access desk) i OpenAIRE och arbetar för att förmedla EU:s direktiv och policy kring open access till svenska aktörer inom vetenskaplig kommunikation och publicering.

Statistik för OA-publicering finns att hämta från OpenAIRE:s webbplats. Där kan du även studera statistik för just ditt lärosäte.

I projektet OpenAIRE ingår, förutom att skapa en teknisk infrastruktur, även att se till att publikationer från projekt som har OA-krav registreras på sådant sätt att de kan fångas upp av OpenAIRE.

Hur hitta projekt med OA-krav?

EU:s projektdatabas Cordis innehåller information om de projekt som berörs av open access-kravet inom sjunde ramprogrammet.

Att registrera publikationer för OpenAIRE

Om du vill registrera publikationer i ditt lärosätes öppna arkiv så att de blir synliga i OpenAIRE rekommenderar vi att du kontaktar den som ansvarar för det öppna arkivet vid ditt lärosäte. Oftast sköts det öppna arkivet av lärosätets bibliotek.

Senast uppdaterad: 2015-08-13

Länkar

OpenAIRE:s webbplats: http://www.openaire.eu/

OpenAIRE:s blogg: https://blogs.openaire.eu/

EU-kommissionens pressmeddelande om open access i Horizon 2020