Open APC Sweden

I ett öppet publiceringssystem faktureras ofta forskarna själva för att publicera sina artiklar open access. Dessa kostnader finansieras till största del av bidrag från forskningsfinansiärer eller lärosätenas fakultetsmedel. Idag saknas en samlad överblick över de totala kostnaderna för den vetenskapliga publiceringen där författaravgifter, så kallade APC:er, utgör en ökande andel. Betydelsen av överblick och kontroll av publiceringskostnader har uppmärksammats och behovet av nationellt och internationellt samarbete är stort.

I samarbete mellan OpenAccess.se, SwePub och svenska lärosäten har Kungliga biblioteket inlett en pilotstudie för att undersöka möjligheterna att etablera en öppen nationell databas över kostnader för författaravgifter, s.k. Article Processing Charges (APC).

En rapport om det pågående arbetet och resultat från den första workshopen är publicerad.

Sweden has currently no common funding system in place in order to finance and handle invoices for Article Processing Charges (APCs) paid in order to publish open access articles, fulfilling the demands of research funders. A Swedish open APC database, like the Open APC Initiative in Germany, would therefore be difficult to implement in Sweden at present.

A pilot project named "Open APC Sweden" was initiated by the National Library of Sweden together with Swedish higher education institutions (HEIs) in order to investigate the possibilities of establishing an open database. The result from the first workshop proposes two options which could dramatically facilitate the collection and monitoring of Swedish APC data. Firstly, Swedish HEIs need to establish a common invoice code for APCs in their respective accounts and invoice processing systems. Secondly, institutional repositories need to enable the registration of metadata about “corresponding author”, who receives and pays for incurred APC costs via an invoice directly addressed to the author in question.

In order to establish "Open APC Sweden" there is a great need for a concerted effort by stakeholders. The current project aims to keep the Swedish HEI sector informed about ways in which to monitor the total cost of publication, which includes the collection of APCs. On the 25th of November therefore, the National Library of Sweden invited all stakeholders to attend a national symposium on APCs and "Open APC Sweden".

Prof. Stephen Pinfield at the University of Sheffield delivered the keynote speech regarding the total cost of publication in a hybrid open access environment, followed by representatives from Swedish HEIs and funding agencies presenting their experiences of monitoring APCs in Sweden.

Symposium Open APC Sweden

25 november bjöd Kungliga biblioteket in till ett symposium på temat öppna APC-data i Sverige. Symposiet lockade närmare 90 deltagare. Program, inspelning och ppt-presentationer går att ladda ner i högerkolumnen.

 

Kontakt

Beate Eellend, OpenAccess.se
beate.eellend@kb.se

Camilla Smith, SwePub 
camilla.smith@kb.se

 

Senast uppdaterad: 2016-09-26

 

Open APC Sweden

Symposium Open APC Sweden 

Inspelningar/Recordings
Till filmerna
Presentationer/Presentations