Mötesplats Open Access 2013

OpenAccess.se höll i samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers två informations- och diskussionsdagar om högskolans öppna arkiv och open access-publicering i Göteborg den 17-18 april 2013.

Konferensen hade två inbjudna huvudtalare:

  • Cameron Neylon från Science and Technology Facilities Council och Advocacy Director vid PLOS
  • Ralph Schimmer från Max Planck Digital Library

Programmet innehöll följande punkter (föredragsbilderna är länkade från respektive rubrik):

Onsdag 17 april

Moderator: Margareta Hemmed, överbibliotekarie, Göteborgs universitetsbibliotek.
Välkomsthälsning av Helena Lindholm Schulz, prorektor vid Göteborgs universitet.

Keynote speeches: International Perspectives

Open Access – licenser - publiceringsfonder

[Vissa bilder om SCOAP i föredraget om OA och licenser har uteslutits, eftersom de innehöll preliminära beräkningar av prenumerationsreduktioner som inte är förhandlade med förlagen ännu, och därför kan komma att ändras.]

Open space – öppna arkiv, kvalitetsfrågor och forskningsdata

Moderator och introduktion: Helena Stjernberg, Malmö högskola

5 min presentation per bidrag och därefter rundvandring för frågor och diskussion med presentatörer

”Open Space” – rundvandring och frågestund

Torsdagen 18 april

Publiceringsfrågan – en ny roll och utmaning för biblioteken

Moderator: Annika Sverrung, bibliotekschef, Chalmers

Universitetsförlagens utveckling

Parallellpublicering

Öppna arkiv och nya funktioner

Utveckling och framåtblickar

Moderator: Tomas Lundén, Göteborgs universitetsbibliotek

Avslutning, Ulf Kronman, Kungliga biblioteket

Mötesplats Open Access 2013 arrangerades av OpenAccess.se, Kungliga biblioteket i samverkan med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Senast uppdaterad: 2013-08-13