OA-sidor och öppna arkiv vid svenska universitet och högskolor

Länkar till open access-sidor och öppna arkiv vid universitet och högskolor i Sverige. Här kan du läsa mer om vad som gäller för publiceringen vid ditt lärosäte och hitta länkar till sidor för registrering och publicering av publikationer.

SUHF undertecknade Berlindeklarationen 2005. Samma år beslutade SUHF:s styrelse att rekommendera sina medlemmar att vidta följande åtgärder i syfte att förverkliga Berlindeklarationen:

1. Införa en policy som starkt rekommenderar att deras forskare deponerar en kopia av varje publicerad artikel i ett öppet, digitalt arkiv och

2. Uppmuntra forskarna att publicera sina forskningsartiklar i fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter när en lämplig sådan existerar och ge det stöd som krävs för att detta ska vara möjligt.

Läs beslutet i sin helhet här.

 

För en del universitet och högskolor har vi på OpenAccess.se inte kunnat hitta någon information om publiceringspolicy eller öppet arkiv. Listan nedan innehåller då endast en länk till organisationens webbplats. 

Beckmans designhögskola
Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers tekniska högskola
Dans- och cirkushögskolan 
Ersta Sköndal högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan på Gotland
Högskolan Väst
Johannelunds teologiska högskola
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan
Kungl. Tekniska högskolan (KTH)
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Röda korsets högskola
Sophiahemmet högskola
Stockholms dramatiska högskola
Stockholms musikpedagogiska institut 
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Teologiska Högskolan, Stockholm
Teaterhögskolan i Stockholm
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro teologiska högskola
Örebro universitet
  
Senast uppdaterad: 2016-03-10