Open access

Open access för vetenskapliga publikationer ger ökad synlighet och tillgänglighet

Open access – publicering av vetenskapliga resultat fritt på internet – skapar en ökad tillgänglighet för resultaten av dagens forskning och lägger en grund för framtida forskning.

Open access är idag på väg att bli normen för att sprida vetenskaplig information på nätet. Att resultaten av offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla framstår som allt mer självklart för alla som är involverade i dagens forskning. Kravet på fri tillgänglighet till forskningspublikationer ställs nu både på nationell och på europeisk nivå av forskare, universitet, forskningsfinansiärer och myndigheter.

15 januari 2015 överlämnade Vetenskapsrådet till regeringen ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Förslaget arbetades fram i samarbete med Kungl. biblioteket och andra relevanta aktörer. Under hösten 2015 väntas regeringen bjuda in till en hearing för att därefter komma med respons på förslaget.

Vad är OpenAccess.se?

Kungliga bibliotekets program OpenAccess.se ska främja fri tillgänglighet på internet för de arbeten som produceras av svenska forskare, lärare och studenter. Vi gör det genom att stödja open access-publiceringen vid svenska universitet och högskolor och samverka med Vetenskapsrådet som av regeringen fått uppdraget att samordna tillgången till svensk forskningsinformation.

Programmet OpenAccess.se drivs av Kungliga biblioteket som en del av bibliotekets inflytandestruktur för samverkan med det svenska biblioteksväsendet och arbetet leds av KB:s Expertgrupp för OpenAccess.se och publiceringsfrågor.

Kontakt

Beate Eellend, Kungl. biblioteket, Nationell bibliotekssamverkan
E-post enligt: fornamn.efternamn@kb.se
Tel: 010-709 36 40

@BeateEellend

Open access-bloggen

OpenAccess.se driver en blogg för alla som är intresserade av OA-utvecklingen internationellt och i Sverige: openaccess.kb.se

 

Nyheter om open access och publiceringsfrågor förmedlas främst via programmets blogg.

 

Nyheter

2014-10-30

Erfarenheter av medlemskap i ORCID

Chalmers bibliotek har sammanställt erfarenheterna av medlemskap och implementering av ORCID

2014-10-30

KBs kommentarer på VRs förslag till OA-riktlinjer

Vetenskapsrådet (VR) har i början av oktober presenterat ett förslag till nationell samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk och öp...

Fördelning av OA-publicering
2014-04-08

OA-publicering vid svenska lärosäten

Projektet "OA-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011" har levererat sin slutrapport.

2013-12-19

SCOAP3 startar 2014

Svenska partikelfysikers artiklar blir open access! Kungliga biblioteket har som ombud för fem svenska lärosäten tecknat ett Memorandum of Understanding med CERN för open acc...

2013-09-02

Slutrapport från projekt om OA-monografier

Projektet "Towards Quality-Controlled OA Monographs in Sweden: Exploring the Possibilities for a Consortium-based Approach" har levererat sin slutrapport.