Mikrofilmning och digitalisering av tidningar från Tornedalen

Kungliga biblioteket i Sverige och Nationalbiblioteket i Finland inledde år 2012 ett samarbete om tidningar utgivna i Sverige på meänkieli och finska som ska genomföras i den omfattning och takt som respektive institution mäktar med ekonomiskt.

Digitaliseringen kommer att genomföras när en reviderad upphovsrättslag trätt ikraft i respektive land. Lagstiftningen ska möjliggöra ett digitalt tillhandahållande i den utsträckning som finansiering och upphovsrätt medger.

Målet är att med hjälp av mikrofilm och senare digital teknik säkerställa ett långsiktigt bevarande av informationsinnehållet i tidningarna. På detta sätt görs materialet tillgängligt vilket bidrar till ökad forskning. Det kommer ocksså att stärka språkets identitet och egenart. Avsikten är att det digitaliserade materialet ska vara tillgängligt genom båda nationalbibliotekens webbsidor.

Följande titlar och årgångar ingår i samarbetet:

 • Rajalta 1876
 • Haaparannan sanomat 1917
 • Haaparannanlehti 1882 --1923
 • Pohjola 1897--1898
 • Pohjolan sanomia 1886—1888
 • Revontulet 1919--1921
 • Revontulet 1923--1924, 1927
 • Viesti 1918--1919
 • Tukholman uutiset 1952--1958
 • Suomalaisten Uutislehti 1958--1975
 • Tukholman sanomat: puolueeton viikkolehti 1951--1955, 1958
 • Vapaita Lehtisiä 1904
Senast uppdaterad: 2013-11-21
Innehållsansvar: Torsten Johansson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek