Affärstryck

I slutet av 2009 började KB digitalisera affärstryck utgivet fram till 1900. Affärstrycket utgörs av trycksaker från företag i form av till exempel prislistor, prospekt, cirkulär, bruksanvisningar och kataloger.


Fabriksinteriör, sent 1800-tal
Interiör från Norrköpings tapetfabrik.

Affärstrycket är en mycket efterfrågad del av KB:s samling av vardagstryck.

Antalet affärstryck som hittills digitaliserats uppgår till drygt 2 000. Tanken är dock att arbetet löper kontinuerligt till dess att samlingen är digitaliserad. Samlingen fram till år 1900 innehåller uppskattningsvis 9 000 tryck. Flera olika katalogiseringsmetoder har använts för materialet. Det som nu tillgängliggörs är beskrivet genom s.k. samlingsposter i Libris och Regina. Samlingsposter innebär att en grupp dokument förs till en gemensam katalogpost. Metoden har utvecklats för att överhuvudtaget göra det möjligt att katalogisera de stora mängder av tryck som ingår i vardagstryckssamlingen.

De digitaliserade dokumenten kommer att vara tillgängliga via Libris och Regina i KB:s lokaler allt eftersom de publiceras.

Senast uppdaterad: 2013-11-26
Innehållsansvar: Marika Holmblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek