Insynsråd

Insynsrådets uppgifter är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Rådet utses av regeringen.

Enligt myndighetsförordningen är Kungliga biblioteket en enrådsmyndighet med ett insynsråd. Insynsrådet fungerar som en rådgivande grupp till myndighetschefen och möjliggör också insyn i en myndighets verksamhet för såväl regeringen som för medborgaren.

KB:s insynsråd 19 maj 2016 – 31 december 2018:

  • Jan-Erik Billinger, f.d. avdelningschef, Svenska Filminstitutet
  • Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitet
  • Kristina Hedberg, länsbibliotekarie, Länsbibliotek Sydost
  • Henrik Summanen, antikvarie, Riksantikvarieämbetet
  • Catta Torhell, överbibliotekarie, Linnéuniversitetet
  • Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
  • Carl Jacobsson, senior rådgivare, Vetenskapsrådet
Senast uppdaterad: 2016-10-07
Innehållsansvar: Inger Klondiras, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek