Digital insamling

Under 2010 startar ett arbete med att bygga teknik för automatisk och manuell insamling av digitalt material till KB för långtidslagring. Tekniken ska bli tillgänglig under 2011 och vara fullt utbyggd till 2013.

Senast uppdaterad: 2011-03-18
Innehållsansvar: Elisabeth Mannerfeldt, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek