Projekt Digidaily

Digitalisering av svensk dagspress

Projekttid: 2010-04-31-2013-03-31

Projektbeskrivning

Digidaily är ett utvecklingsprojekt där Riksarkivet tillsammans med Kungl. biblioteket och Mittuniversitetet ska utveckla rationella metoder och processer för digitalisering och texttolkning av dagstidningar.

Målsättning

 • Att genom digitalisering av ett urval utgåvor av svenska dagstidningar, i pappersform och på mikrofilm, testa system och processer för massdigitalisering och texttolkning som möjliggör en rationell massdigitalisering av dagstidningar efter projektets slutförande.
 • Att utveckla system och processer för massdigitalisering och texttolkning som möjliggör digitalt tillhandahållande av dagstidningar.
 • Att utveckla former för framtida samverkan dels mellan Riksarkivet och Kungl. biblioteket, dels inom Arkivlänet Västernorrland.

Finansiärer är EU: s strukturfond Mellersta Norrland, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Mittuniversitetet, Länsstyrelsen i Västernorrland, Schibsted Sverige. 

Projektorganisation

Styrgrupp

 • Anders Udd, Ekonomichef, Riksarkivet MKC
 • Anders Nordström, Direktör, Riksarkivet SVAR
 • Agneta Holmenmark, bitr. riksbibliotekarie, Kungl. biblioteket
 • Åsa Edström, Administrativ chef, Kungl. biblioteket
 • Mattias O´Nils, Universitetslektor, Mittuniversitetet
 • Mia Bjelkholm, Schibsted Sverige

Styrgrupp Kungl. biblioteket

 • Agneta Holmenmark, bitr. riksbibliotekarie, Kungl. biblioteket
 • Torsten Johansson, Enhetschef, Dagstidningar, radio och tv
 • Susanne Sellei, programansvarig digitalisering

Projektledare

 • Mikael Andersson, Riksarkivet, MKC
 • Heidi Rosen, Kungl. biblioteket
Senast uppdaterad: 2010-10-18
Innehållsansvar: Heidi Rosen, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Finansieras av


 

Följ oss på bloggen!

Läs artiklar om hur projektet fortskrider. Titta på kravspecifikationer. Intresserad av jpeg2000?

Vill du veta mer går du in på:

http://digidaily.kb.se/

 

Läs också om Digidaily på Riksarkivets webbplats:
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=22567&refid=22568

 

Sveriges nationalbibliotek