Enheten för kommunikation

Enheten för kommunikation ansvarar för att samordna KB:s kommunikationskanaler.

Kungl. bibliotekets kommunikationsenhet har en drivande, stödjande och rådgivande roll för hela KB och ansvarar för operativt och strategiskt stöd i kommunikationsfrågor.

Enheten ansvarar för övergripande policy- och strategifrågor som rör myndighetens kommunikation och för digitala kanaler såsom interna och externa webbplatser. Vidare ansvarar enheten för myndighetens visuella identitet, press- och medieaktiviteter, mässmedverkan, kriskommunikation och utformning av material. Enheten består av fem medarbetare och leds av KB:s kommunikationsstrateg som också ingår i KB:s ledningsgrupp.

Senast uppdaterad: 2015-11-27
Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Peter Axelsson
E-post:
fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 21

Sveriges nationalbibliotek