Kunskapsuppbyggnad

Enheten ansvarar för att stödja forskning i myndighetens samlingar och bidra till tillgängliggörandet t.ex. via referensverksamhet.

Enheten initierar forskningssamarbeten och gör insatser för extern forskningsfinansiering samt samordnar ett externt råd för att utveckla kontakterna med forskarsamhället. I uppdraget ingår också att förvärva och beskriva utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning och en representativ samling utländsk litteratur inom samhällsvetenskap och humaniora. Enheten ansvarar också för att förvärva och beskriva KB:s tryckta och elektroniska referensresurser.

Senast uppdaterad: 2014-01-02
Innehållsansvar: Johannes Rudberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Johannes Rudberg
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 34 10

Bloggar:

Extranea - utländsk litteratur på KB

 

Sveriges nationalbibliotek