Avdelningen för publik verksamhet

Avdelningen ansvarar för den utåtriktade verksamheten och kontakten med myndighetens målgrupper.

Detta innefattar fysiskt och digitalt tillgängliggörande samt stöd och kunskapsuppbyggnad. Avdelningen ansvarar vidare för nationell överblick, samverkan och utveckling inom biblioteksväsendet, bland annat Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Senast uppdaterad: 2016-03-09
Innehållsansvar: Christina Jönsson Adrial, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Avdelningschef

 

Christina Jönsson Adrial
E-post: fornamn.efternamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 42

Sveriges nationalbibliotek