Metadata och systemstöd

Enheten ansvarar för metadatasamordning inom KB och även nationellt inom ramen för KB:s samordnande uppdrag.

Enheten ansvarar för att förvalta och förbättra innehållet i de nationella tjänsterna, att samordna nationell praxis med internationella standarder och leda olika projekt. Enheten utgör ett stöd för resten av verksamheten och omvärlden, bland annat genom Libris biblioteksstöd.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-11
Innehållsansvar: Miriam Björkhem, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Miriam Björkhem
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 47

Sveriges nationalbibliotek