Handskrifter, kartor och bilder

Enheten för handskrifter, kartor och bilder ansvarar för att samla in, förvärva, beskriva, bevara och tillgängliggöra KB:s samlingar av handskrifter, kartor och bilder, såväl icke-tryckt som tryckt material.

Det antikvariska förvärvet samt ansvaret för bibliotekets musiktryck är placerade vid enheten liksom funktionen samordning av arbetet med äldre tryck.
Kungl. bibliotekets arbetsordning 23(27).

Senast uppdaterad: 2014-01-02
Innehållsansvar: Katinka Ahlbom, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Katinka Ahlbom
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 42

Sveriges nationalbibliotek