Avdelningen för fysiska samlingar

Avdelningen ansvarar för att samla in och beskriva de fysiska pliktleveranserna och ansvarar för samlingsuppbyggnad av fysiska dokument.

Inom avdelningen finns ansvaret för bevarande av fysiska samlingar och för att ta emot donationer inom avdelningens ansvarsområde.

Senast uppdaterad: 2016-03-09
Innehållsansvar: Miriam Nauri, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Avdelningschef

Miriam Nauri

Miriam Nauri
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 3359

Sveriges nationalbibliotek