Digitalisering

Enheten för digitalisering ansvarar för KB:s digitaliseringsverksamhet, vilket innefattar samordning av digitalisering och digital produktion.

I uppdraget ingår bevarandefrågor rörande digitalt material. Hit hör även framtagning av audiovisuellt material. Kungl. bibliotekets arbetsordning 24(27).

Senast uppdaterad: 2014-01-02
Innehållsansvar: Kaisa Unander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Kaisa Unander
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 58

Sveriges nationalbibliotek