Avdelningen för digitala samlingar

Avdelningen för digitala samlingar ansvarar för att samla in, beskriva och bevara audiovisuella pliktleveranser, digitala pliktleveranser och pliktlevererade dagstidningar.

Inom avdelningen finns också ansvaret för samlingsuppbyggnad av audiovisuella medier, digitala medier och dagstidningar samt att ta emot donationer inom sitt ansvarsområde. Avdelningen ansvarar även för KB:s digitaliseringsverksamhet.

Senast uppdaterad: 2017-05-04
Innehållsansvar: Eva-Lis Green, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Avdelningschef

Eva-Lis Green
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Tel. 010-709 30 24

Sveriges nationalbibliotek