Avdelningen för digitala samlingar

Avdelningen för digitala samlingar ansvarar för att samla in, beskriva och bevara audiovisuella pliktleveranser, digitala pliktleveranser och pliktlevererade dagstidningar.

Inom avdelningen finns också ansvaret för samlingsuppbyggnad av audiovisuella medier, digitala medier och dagstidningar samt att ta emot donationer inom sitt ansvarsområde. Avdelningen ansvarar även för KB:s digitaliseringsverksamhet.

Senast uppdaterad: 2017-02-21
Innehållsansvar: Lars Ilshammar, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Tf avdelningschef

Lars Ilshammar
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Tel. 010-709 3369

Sveriges nationalbibliotek