ISSN Sverige

ISSN (International Standard Serial Number, ISO 3297) är ett internationellt system för identifikation av seriella resurser och syftet är att utveckla ett tillförlitligt register. ISSN används bland annat av bibliotek, utgivare och kommersiella tidskriftsdistributörer. Den internationella ISSN-centralen som administrerar systemet ”The ISSN International Centre” ligger i Paris och stöds av UNESCO, franska regeringen och medlemsstaterna.

För närvarande finns 88 nationella centraler runt om i världen.  ISSN Sverige ligger vid Kungl. biblioteket, Nationalbibliografin. Resurser som tilldelats ISSN katalogiseras i Libris och är tillgängliga i ISSN Portal. Det är möjligt att prova ISSN Portal gratis men fast tillgång är avgiftsbelagd. Mer information om ISSN Portal (bland annat prislista och elektronisk blankett för ansökan om tillfällig användningsrätt) finns på ISSN International Centre.

Resurser som får ISSN

ISSN Sverige tilldelar nummer till svenska (utgivaren ska ha svensk adress) seriella resurser. Tidskrifter, dagstidningar, årsböcker och vissa webbplatser och databaser kan få ISSN. Läs mer om online-resurser nedan.

Resurser med innehåll som rör en enda person, ett företag, en organisation eller en produkt, som är av efemär karaktär eller är av väldigt lokalt intresse får inte ISSN.

Definitionsmässigt har en seriell resurs en övergripande titel som ska anges på varje nummer och som regel numrering eller datering av något slag. Utgivningen ska inte ha något i förväg bestämt slut.

Varje ISSN är knutet till en unik titel, en så kallad nyckeltitel. Nyckeltiteln är vanligtvis titeln, så som den ser ut i resursen. Om titeln består av ord som till exempel rapport, årsbok, skrifter, nyhetsbrev eller liknande eller är identisk med titeln på en annan seriell resurs ges den ett tillägg som gör den unik. Tillägget kan till exempel vara utgivningsort, utgivarnamn eller årtal. För att skilja mellan olika utgåvor av samma resurs kan man lägga till (Online), (Print) eller (English ed.). Supplement får egna ISSN om de har egen numrering, likaså bilagor med egen numrering.

En resurs kan bara ha ett ISSN och om titeln ändras ska resursen ha ett nytt ISSN. Även en resurs som går från att vara tryckt till att ges ut elektroniskt ska ha ett nytt ISSN för den elektroniska utgåvan. Gör i så fall en ny ansökan via vårt formulär.

OBS! Inga nya ISSN till serier

Från den 1 juli 2008 tilldelas inte längre ISSN till serier. Med serier menas i detta sammanhang böcker, rapporter, monografiska årsböcker och annat som har en självständig titel och samtidigt ingår i en serie, det vill säga har en sammanhållen rubriktitel, till exempel Skriftserie i vårdvetenskap. I denna serie har varje publikation en egen självständig titel också.

Publikationer i serie brukar ges ut av högskolor, myndigheter, föreninger, företag etc.

De serier som redan fått ISSN före 2008-07-01 behandlas som tidigare. Utgivarna ska fortsätta använda ISSN-numren tills serierna upphör eller byter titel.

Undantag kan göras för utgivare som behöver registrera sin vetenskapliga serie i en publikationsdatabas som kräver ISSN. Kontakta i så fall ISSN Sverige på e-post issn[snabela]kb.se.

ISSN till online-resurser

Vår praxis är att inte tilldela ISSN till online-resurser förrän vi sett första numret på webben.

För att en online-resurs ska tilldelas ett ISSN bör den uppfylla följande kriterier:

  • Den ska ha redaktionellt innehåll
  • Den ska innehålla namn på utgivaren samt utgivningsland
  • Permanent titel
  • Giltig webbadress
  • Ämnesinriktat innehåll

Dessa riktlinjer finns även på ISSN International Centre.

Online-resurser i olika format (PDF, HTML) använder samma ISSN.

Byte av webbadress bör anmälas till ISSN Sverige. Mejla då till issn[snabela]kb.se.

I samband med ansökan för en tryckt publikation, ber vi dig skicka första numret (alternativt omslag och titelsida) som bifogad fil till följande adress: issn@kb.se


Om ansökan gäller en onlineresurs, måste första numret (eller motsvarande) finnas publicerat på angiven URL.

Uppbyggnad av ISSN

Koden består av ISSN och åtta siffror. Den sista siffran är en kontrollsiffra. Blir kontrollsiffran 10 ersätts den med bokstaven X. Numret skrivs på följande sätt: ISSN XXXX-XXXX.

Placering av ISSN

För tryckta resurser bör numret placeras i övre högra hörnet på omslagets framsida, eller i redaktionsrutan. För online-resurser, ange det på startsidan. Har resursen både ISSN och ISBN bör numren tryckas tillsammans, ISSN överst.

Pliktexemplar

Enligt Lagen om pliktexemplar är ett dokument eller en publikation leveranspliktig om den är mångfaldigad, utgiven och avsedd att göras tillgänglig för allmänheten eller en större sluten krets. Skriften kan vara framställd i Sverige eller utomlands, men den ska i första hand vara avsedd för spridning inom Sverige.

Kungl. biblioteket och sex universitetsbibliotek har rätt att erhålla ett exemplar av varje leveranspliktig publikation.

För mer information om vem som är skyldig att skicka pliktexemplar, se www.kb.se/plikt/tryck/pliktexemplar/.

Senast uppdaterad: 2017-05-04
Innehållsansvar: Anna Wallin, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 ISSN Sverige

Kontakt och information
Kontakta oss på e-post
issn[snabela]kb.se 

 ISSN-manualen

ISSN International Centre

ISBN Sverige
ISBN, ISMN

För utgivningsbevis,
se Patent- och registreringsverket
Telefon: 08-782 28 00
Fax: 0270-173 51

The Presentation & Identification of E-Journals, PIE-J 

E-plikten och KB

URN

Sveriges nationalbibliotek