Rekryteringsprocessen

Vi vill vara säkra på att både du och vi gör rätt val. Vi vet att rätt person på rätt plats är lika viktigt för dig som för oss. Det ska fungera både kompetensmässigt som personlighetsmässigt och det är viktigt att du känner att du kommer till en arbetsplats som passar dig.

Söka en anställning

För att söka ett jobb hos oss behöver du först registrera dig i vår cv-bas. Där kommer du behöva bifoga din cv och ditt personliga brev. När du registrerat dig kan du söka det jobb du är intresserad av.

Ser du fler intressanta jobb så skickar du en ansökan till varje jobb. Skriv alltid de diarienummer som finns angivet i annonsen i de handlingar du skickar till oss.

Har du frågor innan du söker eller under processen gång är du välkommen att kontakta oss. 

Urvalsfrågor och bekräftelse

Vi använder oss av urvalsfrågor i vår rekryteringsprocess. Urvalsfrågorna är unika för varje tjänst och hjälper oss i arbetet med att ta fram den kandidat vi letar efter. Det är viktigt att dina svar speglar din erfarenhet och kompetens på ett ärligt och riktig sätt. 

Du kan skicka in din ansökan fram till klockan 24.00 sista ansökningsdagen, sedan stängs annonsen ner. När vi har fått din ansökan får du en automatisk bekräftelse via e-post på att vi har tagit emot den. 

Urval och intervjuer

När ansökningstiden gått ut läser vi igenom de ansökningar vi fått. Vi går igenom utbildning, kompetens och arbetslivserfarenhet och andra formella och personliga krav vi har på den medarbetare vi behöver anställa. Vi läser de svar du gett på våra urvalsfrågor.

Om du är en av dem som bäst motsvarar kraven kallar vi dig till en intervju.

Intervju

Syftet med intervjun är att du ska få en uppfattning om KB som organisation, och en djupare uppfattning om de krav och möjligheter som rollen hos oss innebär. Vi vill veta mer om din kompetens, din arbetslivserfarenhet och varför du vill jobb med oss.

Under intervjun vill vi också veta mer om dig som person. Vi tar reda på vad som är viktigt för dig i arbetet och vad som motiverar dig till att göra ett bra jobb. Efter intervjun/intervjuerna har båd du och vi den information som behövs för att ta ett beslut om det är rätt jobb för dig.

För vissa tjänster genomför vi även begåvnings- och personlighetstest i kombination med en professionell och objektiv bedömning.

Referenser och erbjudande om jobb

Innan du får ett eventuellt erbjudande om anställning hos oss kontaktar vi de referenser du uppgett, oftast din nuvarande och tidigare chef eller arbetskollega. Vi ringer självklart inga referenser utan din tillåtelse.

Den rekryterande chefen är ansvarig för rekryteringen och bestämmer tillsammans med HR-generalist vem som kommer att erbjudas anställningen. 

Vi hör av oss med återkoppling

När vi tillsatt en tjänst hör vi av oss till alla som sökt. Om du har varit på intervju hos oss kontaktar vi dig personligen, annars får du ett meddelande via e-post om att vi den här gången valt att anställa en annan kandidat.

Om du inte får jobbet du sökt är du välkommen att söka andra jobb hos oss. Vi är alltid intresserade av kunniga och motiverade medarbetare på KB.

Hur lång tid tar det?

En rekrytering tar normalt mellan en och tre månader. 

Överklaga ett anställningsbeslut

Du har rätt att överklaga ett anställningsbeslut som du tycker är felaktigt. Din överklagan ska vara skriftlig och ska ha kommit in till KB inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet meddelades. På kb.se under rubriken ”Tillsatta tjänster” meddelar vi vilka som fått våra utlysta tjänster.

Så här gör du/om du vill överklaga:

  • Tala om vilket anställningsbeslut som det gäller och vilken ändring i beslutet du vill ha
  • Skicka överklagandet till Kungliga biblioteket, Box 5039, 102 41 Stockholm. Vi skickar överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd. 

 

 

Senast uppdaterad: 2014-06-13
Innehållsansvar: HR, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek