Libris via Z39.50

Libris har en Z39.50-server som går mot samma databas som Libris webbsök. Z39.50 är en internationell standard för sökning i databaser. Den stöds idag av många leverantörer av lokala bibliotekssystem. Syftet är att man skall kunna söka i flera externa databaser med ett gemensamt gränssnitt. Man kan också använda Z39.50 för att föra över Librisposter till sitt lokala bibliotekssystem.

Kortfattad teknisk information om Libris Z39.50-server

Under 2008 utvecklades en ny Z39.50-server. En del av servern emulerar den gamla Z39.50-servern TONE för dem som har behov av att efterlikna TONE under en omställningsperiod. En annan del av servern har ny funktionalitet som teckenuppsättning UTF8. Valet av databasnamn påverkar om man väljer TONE-emuleringen eller den "nya" servern.

TONE-emulering 

Protokollversion:
IP-adress: z3950.libris.kb.se 
Port nr: 210 
Databas: LIBR
Services: INITIALIZE, SEARCH, PRESENT, CLOSE, SORT, NAMED RESULT SETS, DELETE RESULT SET, EXPLAIN 
Typ av sökning: 1 (RPN) 
Attributset: Bib-1 
Postsyntax:  MARC21, SUTRS 
Teckenset: ISO 8859-1 (Latin-1) 
Posttyper: Full, Brief

Z39.50-servern 

IP-adress: z3950.libris.kb.se 
Port nr: 210 
Databas: LIBRIS
Postsyntax:  MARC21 i ISO2709 eller MARCXML 
Teckenset: UTF8 i NFC-form

Z39.50 International Standard Maintenance Agency, Library of Congress

SRU

SRU är ett XML-baserat protokoll för sökning. SRU finns idag tillgängligt för tjänsterna Libris webbsök och SwePub.

Libris
Sök poster från Libris via protokollet SRU
URL: http://api.libris.kb.se/sru/libris

SwePub
Sök poster från SwePub via protokollet SRU
URL: http://api.libris.kb.se/sru/swepub

Teknisk information SwePub
Senast uppdaterad: 2015-01-09
Innehållsansvar: Charlotta Simonsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se