Libris användargrupp katalogisering

Libris är en nationell katalog som byggs upp gemensamt av svenska bibliotek. Libris användargrupp katalogisering är ett komplement till KB:s inflytandestruktur med fokus på att behandla gemensamma frågor om katalogisering i Libris.

Libris användargrupp katalogisering behandlar frågor om katalogisering i Libris som är gemensamma för Librisbiblioteken. Användargruppen fungerar även som stöd och remissinstans för utveckling och praxis av bibliografiskt relaterade frågor som angår Libriskollektivet.

Medlemmar

 • Harriet Aagaard, Kungliga biblioteket (sammankallande)
 • Jörgen Boman, Västerås stadsbibliotek
 • Isabel Folkesson, Göteborgs UB
 • Tomas Friberg, Kungliga biblioteket (sekreterare)
 • Pär Johansson, Musik och teaterbiblioteket
 • Eva-Lisa Granath, Linköpings universitetsbibliotek
 • Björn Nyqvist, Norrköpings stadsbibliotek (Götabiblioteken)
 • Ulrika Orloff, Internationella biblioteket
 • Olof Osterman, Kungliga biblioteket
 • Esther Thegel, Anna Lindh-biblioteket/Försvarshögskolans bibliotek
   

Gruppens uppgifter

 • Fungerar som en referensgrupp
 • Får information om utvecklingen på KB
 • Katalogfrågor i stort
 • Katalogiseringspraxis i Libris
 • Maskinell posthantering i Libris
 • Berikning av e-boksposter etc.
 • Övergripande om klassifikation och ämnesord

 
Arbetssätt

 • Webbmöten 1 gång per månad under höst/vår
 • E-postutskick med underlag inför möten en vecka i förväg
 • Fysiska möten 1 gång per termin eller vid behov
 • Frågor ska också kunna behandlas per e-post
 • Gruppen kan själv ta upp frågor

Senast uppdaterad: 2018-10-22
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se