Libris användargrupp katalogisering

Libris är en nationell katalog som byggs upp gemensamt av svenska bibliotek. Libris användargrupp katalogisering är ett komplement till KB:s inflytandestruktur med fokus på att behandla gemensamma frågor om katalogisering i Libris.

Libris användargrupp katalogisering behandlar frågor om katalogisering i Libris som är gemensamma för Librisbiblioteken. Användargruppen fungerar även som stöd och remissinstans för utveckling och praxis av bibliografiskt relaterade frågor som angår Libriskollektivet.

Gruppen består av följande medlemmar:

Harriet Aagaard, sammankallande (KB, Informationssystem)
Carin Anell (KB, Nationalbibliografin)
Maia Dexander (KB, Informationssystem)
Isabel Folkesson (Göteborgs UB)
Christian Forsehag (Umeå UB)
Jan Gustafsson (Lunds UB)
Pär Johansson (Musik och teaterbiblioteket)
Björn Nyqvist (Götabiblioteken, Norrköpings stadsbibliotek)
Esther Thegel (Anna Lindh-biblioteket / Försvarshögskolans bibliotek)
Agneta Wihlstrand (Selmabiblioteken, Värmland)
 

Arbetsuppgifter:

 • Gruppen ska behandla katalogfrågor i stort
 • Katalogiseringspraxis i Libris
 • Maskinell posthantering i Libris
 • Berikning av e-boksposter etc.
 • Övergripande om klassifikation och ämnesord
 • Fortsatt utveckling av nytt katalogiseringsverktyg

 
Arbetssätt

 • Webbmöten 1 gång per månad under höst/vår
 • E-postutskick med underlag inför möten en vecka i förväg
 • Fysiska möten vid behov
 • Frågor ska också kunna behandlas per e-post
 • Gruppen kan själv ta upp frågor

Senast uppdaterad: 2017-08-14
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se