Låntagarbeställningar

Alla som är registrerade som låntagare och har lånekort på ett bibliotek, som tar emot beställningar via LIBRIS fjärrlån, kan beställa fjärrlån via webben. Alla bibliotek har inte lämnat klartecken för att ta emot låntagarbeställningar via Libris ännu. Kontrollera i listan över deltagande bibliotek om ditt hembibliotek finns med. Hembiblioteket är det bibliotek där du är registrerad som låntagare.

Registrera ett personligt konto

 1. Välj först bibliotek i listan över deltagande bibliotek i Libris fjärrlån. Om ditt hembibliotek inte är med i listan kan du inte använda den här tjänsten.
 2. Sedan lägger du upp ett personligt låntagarkonto, som är knutet till ditt hembibliotek. Observera att du bara kan ha ett hembibliotek i Libris beställningsrutin.
 3. I låntagarkontot skriver du in uppgifter om namn, adress och så vidare. Alla uppgifter i formuläret är obligatoriska.
 4. Du fyller också i användarnamn och lösenord för låntagarkontot. Användarnamnet måste vara en e-postadress. Till den e-postadressen skickar biblioteket alla meddelanden som gäller dina beställningar. Lösenord väljer du själv. Det ska innehålla minst 6 tecken (siffror eller bokstäver).

Om du glömmer ditt lösenord kan du beställa det via e-post. Följ i så fall länken Glömt lösenordet? och läs instruktionerna.

Så använder du Libris beställningsrutin

 1. Logga in i Libris fjärrlån med användarnamn (= e-postadress) och lösenord. Då kommer du till startsidan för Libris fjärrlån. Välj länken Libris webbsök för att komma till Libris databas.
 2. Använd antingen det enkla eller det utökade sökformuläret för att söka den bok eller artikel du vill beställa. Om du vill beställa en artikel ur en tidskrift ska du söka på tidskriftens titel i Libris databas.
 3. Kontrollera vilka bibliotek, som har den efterfrågade titeln. Om den finns på ditt eget bibliotek ska du inte skicka beställningen via Libris fjärrlån. Allt material som finns på ditt hembibliotek beställer du via det lokala bibliotekssystemet.
 4. Om materialet inte finns på ditt hembibliotek följer du länken Libris fjärrlån till Libris beställningsrutin. Länken finns nederst på skärmsidan.
 5. Välj att beställa boklån eller kopia (artikel ur tidskrift, avsnitt ur bok eller dylikt).
 6. Kontrollera en extra gång att uppgifterna i ditt låntagarkonto är uppdaterade. De uppgifter som du har registrerat kontrolleras mot hembibliotekets lokala låntagarregister. Om uppgifterna inte stämmer överens stryks beställningen.
 7. Fyll i beställningsformuläret och skicka din beställning.
 8. Nu kommer ett kvitto på beställningen upp på skärmen. Kontrollera att uppgifterna stämmer.
Senast uppdaterad: 2008-12-17
Innehållsansvar: Pär Ågren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Deltagande bibliotek