Libris fjärrlån

Libris fjärrlån

I dag beställer cirka 1 200 svenska bibliotek böcker och artiklar online via Libris. Det är såväl forsknings-, special- och folkbibliotek som bibliotek vid myndigheter, företag, sjukhus, skolor och museer. Dessutom använder runt 400 bibliotek i Danmark, Finland, Norge och Island Libris fjärrlån.

Mer än 600 svenska bibliotek lånar ut material via Libris fjärrlånerutin. Det är i första hand forskningsbibliotek, men även lånecentraler, länsbibliotek med flera. Cirka 50 bibliotek i Danmark, Finland och Norge redovisar sitt tidskriftsbestånd i Libris.

Låntagarbeställningar via webben

Numera används Libris fjärrlån inte bara av biblioteken utan också av bibliotekens kunder.

Låntagarbeställningar är en service som innebär att den som använder Libris webbsök kan skicka in sina önskemål om fjärrlån direkt via webben. När man har hittat det man söker fyller man i ett webbformulär och skickar det till sitt hembibliotek.

Beställningarna gäller i första hand publikationer, som inte finns i det egna bibliotekets samlingar. Varje Librisbibliotek avgör vilka låntagargrupper som ska ha möjlighet att beställa via webben.

Framför allt kan forskare och studenter vid landets universitet och högskolor ha intresse och nytta av beställningsrutinen, men även andra låntagare.

Att beställa - steg för steg

Utgångspunkten är söktjänsten Libris webbsök. Där söker du efter den bok eller artikelkopia du vill beställa. Sedan går du över till systemets beställningsdel och loggar in med användarnamn och lösenord.

Vid första inloggningstillfället måste du öppna ett personligt konto för namn- och adressuppgifter. Samtidigt talar du om vid vilket bibliotek du är registrerad låntagare. Det biblioteket måste finnas med på listan över bibliotek som tar emot onlinebeställningar från låntagare, annars kan du inte använda den här tjänsten.

Du behöver bara anmäla dig till beställarfunktionen en gång. Dina uppgifter ligger kvar och kan sedan utnyttjas varje gång du beställer.

Hembibliotekets fjärrlåneenhet granskar och kontrollerar

Alla beställningar i Libris webbfjärrlån skickas till fjärrlåneenheten vid låntagarens hembibliotek. Där granskas och kontrolleras beställningen.

Fjärrlåneenheten tittar bland annat på om boken finns i bibliotekets egna samlingar och bedömer om det är motiverat med ett fjärrlån. Man tar också ställning till om publikationen ska köpas in till det egna biblioteket. Dessutom kontrolleras att beställaren är registrerad låntagare och har lånekort på biblioteket.

En låntagarbeställning, som går vidare till fjärrlån, förses med en remisskedja och skickas sedan iväg. Samtidigt får låntagaren ett meddelande på sin personliga webbsida om att beställningen är Godkänd.

Om beställningen inte går vidare, får låntagaren meddelandet Ej godkänd. Biblioteket kommenterar beslutet antingen genom att välja ett av flera färdiga svarsmeddelanden eller genom att formulera svaret fritt.

Om biblioteket och låntagaren behöver kommunicera mer, gör de det via bibliotekets lokala system eller på annat sätt. Den kommunikationen registreras inte i Libris beställningsrutin.

Läs mer i Fjärrlån i Sverige - Rekommendationer utarbetade av Kungl. biblioteket, i samråd med Statens kulturråd.

Senast uppdaterad: 2009-04-17
Innehållsansvar: Pär Ågren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 Beställningsblankett för LIBRIS fjärrlån