LIBRIS-meddelanden

LIBRIS-meddelanden riktade sig till LIBRIS-anslutna bibliotek och informerade om LIBRIS verksamhet.

LIBRIS-meddelanden gavs ut i digital form 1997-2004: 

Innehållsförteckningar till LIBRIS-meddelanden

2004

 2004 83

En nationell LIBRIS-portal vid KB. Vad ska det vara bra för?
LIBRIS ledningsgrupp - funktion och arbetssätt
Konsten att bygga ett (bra?) system. Eller vem blir älskad av LIBRIS webbsök?
LIBRIS ämnesträd - ett nytt och intuitivt sätt att navigera på ämne
Nu kan biblioteken registrera bestånd via webben
IT-driften på LIBRIS
Förbättrad projektinformation
Forum för levande historia
Nordkalottbiblioteket
Arkiv Ex - the truth is out there
LIBRIS-avdelningen i Köpenhamn
Låntagarbeställningar i omvärlden
Summary in English

2003

 2003 82

LIBRIS - den (n)rationella samkatalogen, del 2
LIBRIS portalupphandling
Metadatatratten och LISENSE, eller Hur kan LIBRIS bidra till en rationell katalogiseringsverksamhet?
Gunnar Sahlin - ny riksbibliotekarie och chef för KB
Nu finns nationalbibliografin på webben
Fotocollage
Snart kan biblioteken registrera bestånd i LIBRIS via webben
I den blekt gråa vardagens oändligt trista tråkighet - ett försök till en saklig artikel om administration
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
Flygvapenmusei bibliotek, Linköping
LIBRIS webbplats
Projekt Låntagarbeställningar - bli pilotbibliotek!
Inmatchning av bestånd i LIBRIS
Summary in English
Vi på LIBRIS (bild på personalen)


 2003 81

LIBRIS - den (n)rationella samkatalogen
Portalupphandlingen - lägesrapport
Några reflektioner över nyttan med MARC21
Är boken utlånad?
Låntagarbeställningar i LIBRIS
Nyheter i LIBRIS webbsök
Står E:et i E-böcker för elände?
Teknobabbel
Samtal med Sten Hedberg
Bibliotheca Birgittina
Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI)
Vi på LIBRIS (bild på personalen)

2002

 2002 80

Med fokus på samkatalogen. LIBRIS databas och de lokala bibliotekskatalogerna
Upphandling av portalprogram och länkserver
Om hanteringen av e-tidskrifter i LIBRIS
Utbildning i LIBRIS nya katalogsystem
LIBRIS webbsök - nu ännu bättre
Utländska poster och dubbletthantering i LIBRIS
Bild på personalen

1999

 1999 79

LIBRIS har valt nytt katalogsystem: Horizon
Nytt katalogsystem: flexibilitet och nya funktioner
SweMARC - en översikt
BIBSAM:s upphandlingsarbete fortskrider
Registrera via webben - en försmak av Nytt LIBRIS
Mats Herder - utvecklingschef på LIBRIS
LIBRIS och folkbiblioteken
Folkbibliotekens bestånd i LIBRIS
Notiser
Nyanställda
Websök - statistik
Svesök - bibliotekens svenska webbguide
Nätpublikationer
Fjärrlån - upphandling av nytt fjärrlånesystem
Fjärrlån - en kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbibliotek

1998

 1998 78

Beställningsrutinen i Websök lockar nya LIBRIS-användare
Artikeldatabas och specialdatabaser i LIBRIS Websök
På väg mot ett nytt LIBRIS
Svesök - bibliotekens svenska webbguide
Förlagsinformation i LIBRIS
Notiser
Z39.50 i praktiken
Dublin Core - ett Internets Lingua Franca?
Att fånga nätet - projekt Kulturarw3
Läns- och kommunbiblioteken i LIBRIS
PM ang. LIBRIS-systemets utveckling och folkbiblioteken
Nyanställda på LIBRIS-avdelningen

1997

 1997 77

LIBRIS omdanas för framtiden
LIBRIS Websök vårt nya söksystem
Notiser
Sök och beställ i nya LIBRIS Websök
Nytt LIBRIS Claes Hedman projektansvarig
En god ZIGARR!
"Vi erbjuder god tillgång till kurslitteratur och datorhjälp"
Kulturmiljövård som STAIRS-databas
Handledning för sökning i KMV-basen
Frågor & svar
Nyanställda på LIBRIS-avdelningen
Namnformer och bibliografisk kvalitet
Vilka bibliotek registrerar i LIBRIS databas och hur?

Senast uppdaterad: 2009-12-21
Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Äldre nummer

För äldre nummer av LIBRIS-meddelanden hänvisar vi till den tryckta versionen. LIBRIS-meddelanden (Print).
(posten i LIBRIS webbsök)