2018-03-05

Äldre riksdagstryck in i Libris

Riksdagsförvaltningen har digitaliserat dokument från 450 år av riksdagsarbete. Tillsammans med Kungliga biblioteket (KB) har materialet gjorts tillgängligt och sökbart på nätet.

Äldre riksdagstryck in i Libris

Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se