2017-10-10

Dags för nya Libris

Bakgrund och möjligheter.

Librisbloggen: Dags för nya Libris

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se